Curriculum Vitae

Magnus Broman

Om grundaren

Magnus Broman är auktoriserat ombud inför det europeiska varumärkeskontoret EUIPO.

Under sin utbildning fördjupade han sig i ämnet strategisk hantering av det intellektuella kapitalet (Intellectual Capital Management, ICM). Magnus har tidigare arbetat som varumärkesjurist på Patent- och registreringsverket (PRV) samt som bolagsjurist på Dipcon (ett företag inom House of Ports koncernen) och där byggde upp den juridiska avdelningen. Han har tidigare erfarenhet som notarie på Göteborgs tingsrätt samt på advokatbyrå. Magnus Broman har under sin yrkeskarriär arbetat mycket med kvalitetssäkring och ISO-certifiering.

Ni är välkomna att kontakta Magnus Broman på Linkedin

Det går också att följa Magnus på  Twitter, under namnet magnus_broman, men ett varningens ord, det blir allt som oftast tweets om hans andra stora intresse, nämligen fotbollslaget BK Häcken.

CV

Göteborgs Universitet

Affärsjurist

Göteborgs Tingsrätt

Tingsnotarie

Advokatfirman Åberg i Göteborg AB

Biträdande jurist

Dipcon AB, inom koncernen House of Ports, Göteborg

Head of Legal Department / Bolagsjurist. 

Patent- och registreringsverket, Söderhamn

Varumärkesjurist

Programmet för Juris Kandidatexamen

Handelshögskolan Göteborg

Tidigare erfarenheter

I mitt tidigare yrkesliv på bland annat Volvo har mitt arbete inkluderat produktionsteknik, effektiviseringshantering, samt kvalitetssäkring.

Kuriosa: Är också diplomerad bartender och blandar troligen Sveriges godaste Mojito.