Mina områden

Broman Juridik är en juridisk byrå med fokus på att hjälpa företag som inte har en egen juridisk avdelning eller bolag som eftersöker just vår spetskompetens.

Vi har samarbeten med ett stort nätverk av de bästa juridiska ombuden i hela världen, vilket gör att vi kan hjälpa dig med alla dina juridiska tvistemål, immaterialrättsliga frågeställningar, domännamnstvister och varumärkesregistreringar i hela världen. Tillsammans med våra partners har vi möjlighet att ge er den hjälp Ni behöver.

Mina expertområden

 • Avtal

 • Immaterial- och marknadsrätt

 • IT-Rätt

 • Tvist

 • Compliance / Regelefterlevnad

icon-3

Domännamn

För företag rekommenderas att ha en övergripande strategi för sina domännamn och varumärken. Även om ett domännamn inte är en rättighet såsom ett varumärke har det ofta samma funktion på nätet och är då minst lika viktigt för företaget. Därför är en övergripande strategi för varumärken och domän något som alla företag borde ha i åtanke för att slippa obehagliga överraskningar eller problem i framtiden.

 

Exempel på problem kan vara cybersquatting som innebär att domännamn identiska eller förväxlingsbara med ett varumärke registreras i ond tro av någon annan än rättighetsinnehavaren

internet search engine, tablet, samsung-1433323.jpg
tiktok, tree, structure-200795.jpg
icon-2

Varumärke

Ett varumärkesskydd kan man få genom registrering av det önskade varumärket. En registrering är nationell, det vill säga man ansöker i det land där man vill ha skydd och sen gäller registreringen enbart i det landet. Det finns vissa undantag till nationell registrering varav en varumärkesregistrering hos EUIPO (European Union Intellectual Property Office) ger ett skydd inom hela den Europeiska Unionen.

Det finns även möjlighet att få ett skydd genom inarbetning av varumärket.

Fördelen med att registrera varumärket är att ägandet av varumärket är enkelt att bevisa samt  att innehavaren omgående kan använda rättigheten för att stoppa den som gör intrång. Därtill är det lättare att värdera ett registrerat varumärke än ett eventuellt inarbetat varumärke. Om man har ett icke registrerat varumärke vet man inte om det är att anse som inarbetat eller ej innan domstol avgjort frågan.

En annan sak att tänka på är att bevaka sitt varumärke mot andra eventuella intrång i de länder man har ett skydd. Det ger en möjlighet att i god tid få besked om någon ansöker om ett förväxlingsbart varumärke och det går att göra invändning innan en registrering av varumärket har skett. När en registrering väl har skett kan den endast hävas genom en lång och dyrbar process.

Om ett märke inte är registrerat är det fritt för dig att att använda ™   efter varumärket, för att visa att du anser att det är ditt varumärke. Däremot får du inte använda ®  efter ditt märke, om du inte har registrerat det. Det finns dock ingenting som tvingar dig att använda ®  och det finns inte heller något som försätter dig i sämre sits om du inte använder ett ®. I viss länder så som i USA, kan användningen av symbolen ®  ha en större betydelse.

Broman Juridik hjälper dig med att att förbereda din ansökan och därigenom se till att du får bästa möjliga skydd var du vill i hela världen. Broman Juridik bistår dig även med strategisk rådgivning,  besvara eventuella förundersökningar samt gör intrångsbedömningar och bevakar dina varumärken mot eventuella intrång och vidtar de rättsliga åtgärder som krävs för att bibehålla ditt skydd.

 • Förundersökning, Registering, Bevakning


  Hjälper till ansökan av varumärke, rätt klassning etc. Strategisk rådgivning avseende både geografiskt skyddsområde och inom vilken verksamhet märket ska skyddas.

  Med hjälp av vårt nätverk finns möjlighet att ansöka om varumärke i hela världen.

icon-1

IT-rätt

IT-Rätt omfattar ett flertal traditionella rättsområden, ofta i nya kombinationer med varandra, såsom avtalsfrågor rörande upphandling och användning av IT-relaterade produkter, och tjänster i digital miljö däribland reglering av telekommunikationer, skydd av den personliga integriteten (GDPR)samt insynsfrågor vid automation av den offentliga förvaltningen.

security, protection, antivirus-265130.jpg
book, pages, open book-1868068.jpg
icon-2

Utbildning

Broman Juridik ger utbildning och föredrag till företag och institutioner inom bolagsrätt, avtalsrätt, immaterialrätt mm. Kontakta för mer information vid intresse.

icon-1

Avtal

Kontakta mig för mer information

mayor, signature, sign-917149.jpg
analytics, charts, graphics-2618277.jpg
icon-2

Immaterial- och marknadsrätt

Kontakta mig för mer information

icon-1

Compliance / Regelefterlevnad

Kontakta mig för mer information

floor plan, construction, building-1857175.jpg
right, advocacy, lex-4703934.jpg
icon-2

Upphovsrätt

Kontakta mig för mer information

icon-1

Tvist

Kontakta mig för mer information

few, man, woman-3361949.jpg
Låt mig hjälpa er med min erfarenhet

Kontakta mig för en konsultation!

Alltid här för att hjälpa er

En sammanfattning på mina områden

 • Avtal

 • Immaterial- och marknadsrätt

 • Compliance / Regelefterlevnad

 • Upphovsrätt

 • IT-Rätt

 • Tvist

 • Utbildning