Domännamn

För företag rekommenderas att ha en övergripande strategi för sina domännamn och varumärken. Även om ett domännamn inte är en rättighet såsom ett varumärke har det ofta samma funktion på nätet och är då minst lika viktigt för företaget. Därför är en övergripande strategi för varumärken och domän något som alla företag borde ha i åtanke för att slippa obehagliga överraskningar eller problem i framtiden.

Exempel på problem kan vara cybersquatting som innebär att domännamn identiska eller förväxlingsbara med ett varumärke registreras i ond tro av någon annan än rättighetsinnehavaren