IT-rätt

IT-Rätt  omfattar ett flertal traditionella rättsområden, ofta i nya kombinationer med varandra, såsom avtalsfrågor rörande upphandling och användning av IT-relaterade produkter, och tjänster i digital miljö däribland reglering av telekommunikationer, skydd av den personliga integriteten (PUL)samt insynsfrågor vid automation av den offentliga förvaltningen.