Nyttiga länkar

Vi på Broman juridik vet hur svårt det kan vara för en privatperson att hitta information som kan hjälpa dem med deras frågor och har därför valt att samla information här som kan förhoppningsvis hjälpa er att hitta den information ni söker.

Allmänna reklamationsnämnden
En oberoende myndighet som prövar tvister mellan privatpersoner (konsumenter) och näringsidkare.

Arbetsrätt
Här finns information om vilka regler som gäller för den svenska arbetsrätten.

Bouppteckningar
Här finner ni information om hur man gör en bouppteckning och de lagar och regler som styr arv och arvskifte.

Sveriges Domstolar
En sida med information om de olika domstolarna i Sverige.

Finansportalen
Hjälp till att få bättre privatekonomi.

Försäkringskassan
Här finns information om föräldraledighet, pensioner, sjukersättning m.m.

Regeringen
Regeringens hemsida med många viktiga nyheter.

Riksdagen
Här finns nya lagar, lagförslag m.m.

Rättshjälpsmyndigheten
Här finns information gällande möjligheterna till rättshjälp och praxis på området.

Skatteverket
Information t.ex. för dig som tänker starta eget företag eller för dig som har svårt att få betalt av dina kunder.

Socialstyrelsen
Här finns information om socialtjänst samt hälso- och sjukvård.

Domstolar och nämnder

Övriga myndigheter och organisationer

Juridiska sök- och nyhetstjänster