Varumärke

Ett varumärkesskydd kan man få genom registrering av det önskade varumärket. En registrering är nationell, det vill säga man ansöker i det land där man vill ha skydd och sen gäller registreringen enbart i det landet. Det finns vissa undantag till nationell registrering varav en varumärkesregistrering hos EUIPO (European Union Intellectual Property Office) ger ett skydd inom hela den Europeiska Unionen.

Det finns även möjlighet att få ett skydd genom inarbetning av varumärket.

Fördelen med att registrera varumärket är att ägandet av varumärket är enkelt att bevisa samt  att innehavaren omgående kan använda rättigheten för att stoppa den som gör intrång. Därtill är det lättare att värdera ett registrerat varumärke än ett eventuellt inarbetat varumärke. Om man har ett icke registrerat varumärke vet man inte om det är att anse som inarbetat eller ej innan domstol avgjort frågan.

En annan sak att tänka på är att bevaka sitt varumärke mot andra eventuella intrång i de länder man har ett skydd. Det ger en möjlighet att i god tid få besked om någon ansöker om ett förväxlingsbart varumärke och det går att göra invändning innan en registrering av varumärket har skett. När en registrering väl har skett kan den endast hävas genom en lång och dyrbar process.

Om ett märke inte är registrerat är det fritt för dig att att använda ™   efter varumärket, för att visa att du anser att det är ditt varumärke. Däremot får du inte använda ®  efter ditt märke, om du inte har registrerat det. Det finns dock ingenting som tvingar dig att använda ®  och det finns inte heller något som försätter dig i sämre sits om du inte använder ett ®. I viss länder så som i USA, kan användningen av symbolen ®  ha en större betydelse.

Broman Juridik hjälper dig med att att förbereda din ansökan och därigenom se till att du får bästa möjliga skydd var du vill i hela världen. Broman Juridik bistår dig även med strategisk rådgivning,  besvara eventuella förundersökningar samt gör intrångsbedömningar och bevakar dina varumärken mot eventuella intrång och vidtar de rättsliga åtgärder som krävs för att bibehålla ditt skydd.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *