Ingen registrering av Krav-märkt

Ett nyligen avgjort rättsfall hos Patentbesvärsrätten (PBR) där kravet på särskiljningsförmåga tas upp är fallet rörande ordet KRAV-märkt.

PBR avslår KRAV ekonomisk förenings ansökan om registrering av varumärket KRAV-märkt. Varumärket bedöms sakna inneboende särskiljningsförmåga för de varor som det avser, och det anses inte visat att märket genom användning förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga för registrering.

Ordet är därmed enligt PBR fritt av var och en att använda på sina produkter/tjänster. Ordet har en betydelse som anger varornas beskaffenhet och så länge varorna uppfyller vad KRAV-märkt står för finns inget hinder att använda det. Om produkterna inte uppfyller ordets betydelse så kan det bli ett fall för marknadsdomstolen avseende vilseledande.