Juridik RSS feed for this section

Därför är det fortfarande ok

– för dig att ta kort på konstverk och lägga upp på din Facebook-sida. Angående HD:s beslut i Mål nr Ö 849-15 som meddelades den 4 april 2016. Nyligen kom Högsta domstolen med ett beslut i den krångliga upphovsrätten som skrämde slag på halva befolkningen. Detta särskilt med tanke på de krönikor som kvällspress och […]

Läs mer

Apple får inget skydd för sin butiksinredning

mål  nr 13-097 Apple lämnade in ansökan för att skydda utförandet av deras sk konceptbutiker. Patentbesvärsrätten nekade dock Apple deras ansökan med följande motivering: ”Den avbildade butiksinredningen har inte ansetts avvika i betydande mån från vad som är sedvanligt i elektronikbranschen. Den saknar därför särskiljningsförmåga för de tjänster i klass 35 som de aktuella internationella […]

Läs mer

CHEEZ RINGZ

CHEEZ RINGZ har med avseende på de ansökta varorna chips och snacks i inte ansetts skilja sig tillräckligt från den beskrivande lydelsen cheese rings för att ha den särskiljningsförmåga som krävs för registrering.

Läs mer

Sunkist = Sunkost

Patentbesvärsrätten finner att det finns en risk för förväxling mellan det yngre varumärket SUNKOST i figur och det äldre varumärket SUNKIST Det förelåg identitet mellan de varor och de tjänster som omfattas

Läs mer

Otmore och Broman Juridik

    I februari 2015 ingick Broman Juridik ett partnerskap med Otmore AB och har fungerat som deras juridiska rådgivare med ansvar för den juridiska avdelningen i bolaget. Det första året har öveträffat alla förväntningar. Broman Juridik är stolt över att vara en partner till Otmore och under 2016 kommer vårt partnerskap att fördjupas och […]

Läs mer

Teeth R Us

  Patentbesvärsrätten har i mål 14-075  avslagit TOYS R US invändning av registreringen av Teeth R Us. Teeht R Us är inte förväxlingsbart med TOYS R US. TOYS R US har inte visat att deras märke är känt inom en betydande del av omsättningkretsen för leksaker. Marknadsundersökningen som gavs in i målet är utförd av Mediacom Danmark […]

Läs mer

Enstegstätade fasader – Nytt avgörande från Högsta domstolen

Högsta domstolen har den 19 mars 2015 konstaterat att användningen av enstegstätade fasader är felaktig. Läs mer

Läs mer

Kontrollavgift parkering – Nytt avgörande från HD

Registrerad ägare är ansvarig för kontrollavgift för parkering, även om någon annan ägde bilen då parkeringen skedde.   Läs mer här: http://www.hogstadomstolen.se/Avgoranden/Vagledande-domar-och-beslut-prejudikat/2015/2015-03-18-T-4924-13/  

Läs mer

Misslyckade julkort

Under kategorin julhälsningar måste Locums julkort ses som det absolut pinsammaste. Det skapade utan tvekan en viss munterhet och kanske även upprördhet bland mottagarna. Att kortet lyckade gå igenom hela Locums avdelning innan misstaget uppdagades är helt otroligt. Locum i en stilistisk stil som skulle anspela på att man älskar Locum gjordes om till en […]

Läs mer

Ingen registrering av Krav-märkt

Ett nyligen avgjort rättsfall hos Patentbesvärsrätten (PBR) där kravet på särskiljningsförmåga tas upp är fallet rörande ordet KRAV-märkt. PBR avslår KRAV ekonomisk förenings ansökan om registrering av varumärket KRAV-märkt. Varumärket bedöms sakna inneboende särskiljningsförmåga för de varor som det avser, och det anses inte visat att märket genom användning förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga för registrering. Ordet […]

Läs mer