Magnus Broman

Apple får inget skydd för sin butiksinredning

mål  nr 13-097 Apple lämnade in ansökan för att skydda utförandet av deras sk konceptbutiker. Patentbesvärsrätten nekade dock Apple deras ansökan med följande motivering: ”Den avbildade butiksinredningen har inte ansetts avvika i betydande mån från vad som är sedvanligt i elektronikbranschen. Den saknar därför särskiljningsförmåga för de tjänster i klass 35 som de aktuella internationella …

Apple får inget skydd för sin butiksinredning Läs mer »

CHEEZ RINGZ

CHEEZ RINGZ har med avseende på de ansökta varorna chips och snacks i inte ansetts skilja sig tillräckligt från den beskrivande lydelsen cheese rings för att ha den särskiljningsförmåga som krävs för registrering.

Sunkist = Sunkost

Patentbesvärsrätten finner att det finns en risk för förväxling mellan det yngre varumärket SUNKOST i figur och det äldre varumärket SUNKIST Det förelåg identitet mellan de varor och de tjänster som omfattas

Otmore och Broman Juridik

    I februari 2015 ingick Broman Juridik ett partnerskap med Otmore AB och har fungerat som deras juridiska rådgivare med ansvar för den juridiska avdelningen i bolaget. Det första året har öveträffat alla förväntningar. Broman Juridik är stolt över att vara en partner till Otmore och under 2016 kommer vårt partnerskap att fördjupas och …

Otmore och Broman Juridik Läs mer »

Teeth R Us

  Patentbesvärsrätten har i mål 14-075  avslagit TOYS R US invändning av registreringen av Teeth R Us. Teeht R Us är inte förväxlingsbart med TOYS R US. TOYS R US har inte visat att deras märke är känt inom en betydande del av omsättningkretsen för leksaker. Marknadsundersökningen som gavs in i målet är utförd av Mediacom Danmark …

Teeth R Us Läs mer »