SKF, jag och GP

Ett av det roligaste medieuppmärksammade varumärkesärende jag varit inblandad i var ett varumärkesärende rörande förväxling mellan SKF och SBF, båda märkena var sökta inom kullager.

Tyvärr har GP tagit bort länken, men lyckligtvis finns den sparad och återges nedan. Humorn i artikeln gör den mycket läsvärd. Journalisten Dick Henriksson var mycket förtjust i det torra språk som myndigheten använde i det nämnda fallet.

Stor skillnad mellan K och B

SKF tycker att kullagertillverkaren SBF åker snålskjuts på deras varumärke. Efter en noggrann utredning fastslår nu Patent- och registreringsverket  att den andra bokstaven i förkortningen skiljer sig åt.

…- Ge mig ett K!
– Ge mig ett F!
– Vad blir det?
– SBF!
– Va’ sa’ du?
– SBF!
– Nej, det blir väl SKF?
– Fast nästan SBF – Alltför nästan.

En liten kullagertillverkare i ångermanländska Edsele säljer produkter under varumärket SBF.

Det är alldeles för likt SKF, tycker den Göteborgsbaserade kullagerjäten.

Nu har en annan förkortning på tre bokstäver, PRV (står för Patent- och registreringsverket), löst tvisten med allra största gravallvar.

SKF anser att SBF försöker åka snålskjuts på att namnen är så lika. PRV medger att ”innehavarens (SBF) märke skulle dra otillbörlig fördel av invändarens (SKF) känneteckens anseende.”
Nina I* och Magnus Broman, två tjänstemän på PRV, konstaterar att det råder märkeslikhet.

De framhåller att båda märkena består av tre bokstäver. Efter en noggrann kontroll kan GP inte komma fram till annat än att de har rätt.

Dessutom hävdar de båda att ”enbart mellanbokstaven B respektive K skiljer märkena åt”.

Även på den punkten förefaller I* och Broman ha helt rätt.
PRV:s experter gör dessutom gällande att det ”rent visuellt föreligger likhet mellan bokstäverna B och K.” Det där är ju en smaksak, men flera medarbetare på GP säger sig förstå vad I*och Broman menar.

Edseleföretaget anser dock att om inte en tjänst eller produkt får heta SBF så har SKF ”en orimligt vidsträckt ensamrätt som i praktiken skulle sätta stopp för alla treteckenkombinationer som inleds med S- och avslutas med -F innom en mängd varu- och tjänsteklasser.”

Det finns mycket som förkortas SBF. Vi skall bara ge några exempel: Svenska branskyddsföreningen, Sveriges botaniska förening, Sjöbefälsförbundet. Så finns det några som ligger närmare SKF:s domäner. Svenska bilsportförbundet till exempel. för att inte tala om kulsporten boules Svenska bouleförbund (SBF).

PRV:s slutsats blir dock att skillnaden är för stor för att SKF skall få rätt i sin klagan. PRV har nämligen upptäckte att det finns ”lätt uppfattbara skillnader”.
”Den andra bokstaven skiljer sig åt”, enligt PRV-tjänstemännens granskande blickar.
Vi har inte kunnat nå någon på SKF för att fråga om ingen bland företagets 40 000 sett samma ljus som PRV:s handläggare.

Slutsatsen från PRV får fjällen från våra ögon att försvinna: ”Visuellt bidrar dessa bokstäver (B respektive K) också till att kännetecknen får helt olika utseenden.”

Patent- och registreringsverket uppmanar oss annnars att ljuda de båda bokstäverna. Då bör vi förnimma skillnaden. Säg till exempelvis ”Klåvitt” eller ”Götekorg”, så anar man att något är fel.
… ändå har en del mage att påstå att våra myndigheter inte gör samhällsnytta.