Domen om Molgan

En känd dom som fick stor spridning i media på grund av den tilltalades berättelse var den om Molgan. Molgan var en mycket kort norrman som fick skulden av den tilltalade för att ha framfört en bil, polisen lyckades aldrig bevisa för rätten att det var den tilltalade som körde.

Målet gällde grovt rattfylleri och historien utspelade sig i Sunne.
Mål nr B 4696-06

Berättelse

PF förnekar brott.
PF hade en chaufför som smet ifrån platsen innan polisen kom.
Chauffören heter Molgan någon han träffat på Kolsnäs. Baktill satt PF.
Chauffören stannade till vid OK där man skulle tanka. Det är då polis kommer.
Molgan smiter då iväg runt hörnet. Molgan är 120-130 cm lång, långt hår till knäna iklädd vita byxor, bröt på norska.
Denna man har han aldrig träffat förut. Han frågade honom om han ville åka bil.

Uppläst och godkänt

Sunne 2006 07 23
. . . . . . . . . . .

DOMSKÄL

PF har bestritt åtalet och har anfört att han inte har fört bilen som tillhörde honom men med honom själv som passagerare vid tillfället. Föraren var en tredje person som när polisbilen kommit fram till den plats vid OK bensinstation vid korsningen riksväg 45 och Storgatan i Sunne försvann från platsen. När polisbilen kom fram till honom stod han vid bilens högra sida vid dess bakre del.
Polismannen TH har berättat att han uppmärksammade den aktuella bilen som var bekant för sedan tidigare köra rätt fort i motsatt riktning. Han vände och tog upp jakten på den andra bilen som svängde från Ekebyvägen vänster in på Storgatan och vidare i riktning mot riksväg 45. Han tappade ögonkontakten med bilen men väl upp på krönet före 45:an såg han bilen svänga in bakom bensinstationen. Han följde efter samma väg och hade en mycket kort stund ingen ögonkontakt med bilen. Väl framme efter någon eller några sekunder vid bilen i fråga stod PF vid bilens bakre del på dess högra sida med förardörren öppen och ingen annan person synlig i området kring stationen.

PFs berättelse ger i vissa delar utrymme för tvivel. Dock kan det konstateras att polismannen en mycket kort stund inte kunnat ha ögonkontakt med den ifrågavarande bilen som stod stilla när polismannen kom fram till den. Även om tidsrymden vid den tappade ögonkontakten var mycket kort finns utrymme för att den gode men okände vännen kunnat ta till flykten och därmed också för en viss tveksamhet om styrkan i bevisningen. Detta medför att åtalet måste ogillas.

ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (DV400)
Överklagandeskrift ställs till Hovrätten för Västra Sverige men inges till tingsrätten senast den 20 februari 2007-01-31.
På tingsrättens vägnar
Staffan Peterson