Roliga och intressanta rättsfall

Rimdomen

En av de absolut mest kända domarna som har skrivits är den dom som den dåvarande hovrättsfiskalen Mellqvists skrev på rim. Målet gällde vårdslöshet i trafik, ett för en domare mycket vanligt mål som ibland kanske behöver livas upp. Det tyckte i alla fall Mellqvist. Kanske var det julglöggen som fick han att ta fram sina …

Rimdomen Läs mer »

Sandlådan i HD

De flesta jurister har hört talats om vad man kan kalla för ”sandlådan i HD”, ett förkylningsdrama som lamslog vår Högsta Domstol och fäste blicken  bort från deras domar till deras personlighet. Man  tror att vuxna människor ska kunna sköta konflikter på ett  bra och konstruktivt sätt, i synnerhet bland de främsta juristerna i Sverige. …

Sandlådan i HD Läs mer »

Föreskrifter för notariers uppförande och ordning

  De jurister som någon gång har funderat på notarietjänstgöring kanske tänker om när de får läsa de föreskrifter som finns för en notaries uppförande och ordning. En gammal kollega fick det här i samband med sin notarietjänstgöring för många år sedan. Föreskrifter för notariers uppförande och ordning 1. Notarie skall vinnlägga sig om sanningskärlek, …

Föreskrifter för notariers uppförande och ordning Läs mer »

Koppkopior

Ett av de absolut roligaste rättsfall som kan läsas är det sk Koppkopior-fallet från Malmö Tingsrätt med målnummer 1693-92   Jag tänkte återge domskälen i sin helhet här nedan med alla personuppgifter borttagna. Som jurist noterar man att språket har ändrats en hel del sedan början av 90-talet när domen skrevs. Till det bättre får …

Koppkopior Läs mer »