Enstegstätade fasader – Nytt avgörande från Högsta domstolen

Högsta domstolen har den 19 mars 2015 konstaterat att användningen av enstegstätade fasader är felaktig.

Läs mer