Teeth R Us

logo

 

Patentbesvärsrätten har i mål 14-075  avslagit TOYS R US invändning av registreringen av Teeth R Us.

Teeht R Us är inte förväxlingsbart med TOYS R US.

TOYS R US har inte visat att deras märke är känt inom en betydande del av omsättningkretsen för leksaker.

Marknadsundersökningen som gavs in i målet är utförd av Mediacom Danmark A/S under 2006. Ändamålet med undersökningen var att undersöka kännedomen om varumärkena BR och TOYS R US. Av undersökningen framgår att den primära målgruppen var hushåll med barn i åldern 0-12 år. Dessa hushåll var enligt undersökningen representativt fördelade i sydsverige (södra Sverige).

PBR säger i målet att för att en marknadsundersökning avseende leksaker ska anses vara geografiskt representativ kan den inte begränsas till konsumenter i ”södra Sverige”, ett begrepp som för övrigt inte närmare definierats i nu aktuell undersökning samt att omsättningskretsen vid undersökning av kännedomen om ett kännetecken som rör leksaker kan inte begränsas till att omfatta endast hushåll med barn upp till tolv år utan får anses omfatta konsumenter i allmänhet eftersom det är vanligt att också vänner och släktingar till föräldrar och barn köper leksaker i present till barn.

 

Vid en förväxlingsbedömning har  TEETH R US avseende tandteknikertjänster i klass 41 inte ansetts förväxlingsbart med TOYS R US och R US m. fl. avseende bl.a. tandvårdsprodukter.

se dom