Sandlådan i HD

De flesta jurister har hört talats om vad man kan kalla för ”sandlådan i HD”, ett förkylningsdrama som lamslog vår Högsta Domstol och fäste blicken  bort från deras domar till deras personlighet.

Man  tror att vuxna människor ska kunna sköta konflikter på ett  bra och konstruktivt sätt, i synnerhet bland de främsta juristerna i Sverige. Tyvärr kan det bli fel även bland dessa män och kvinnor.

Mejlet är korrekt återgivet med stavfel och allt.

Från: Torkel Gregow
Skickat: den 23 oktober 2002 15:12
Till: Bo Widegren
Stockholm den 23 oktober 2002
Bo Widegren,

Vid dispensföredragningen måndagen den 7 oktober uppträdde Du höggradigt förkyld så att det väckte uppseende.
Jag påtalade detta och ångrade i efterhand att jag inte tillsade Dig att genast lämna oss. Du höll Dig inte heller på Din plats.

Smittandet i sådana fall anses i allmänhet dröja tre dagar. På torsdagen kväll blev jag dålig och var tvungen att hålla mig hema fredag – tisdag. Jag var helt utslagen fredag och lördag, blev sedan något bättre men är ännu  efter nästan 14 dagar inte helt återställd. Man kan inte vara säker på orsaken till mitt insjuknande men somt talar för att det vara Din närvaro.

Mitt insjuknande har föranlett att jag måst inställa en hel del engagemang och medfört att arbetet gått trögt.

Det är omdömeslöst och hänsynslöst att förfara på sätt som Du gjort.

Jag gör en än gång en reservation för att man inte kan vara säker på smittoorsaken.

Till sist: Hör inte av Dig till mig vare sig muntligen eller skriftligen.

Torkel Gregow

Bo Widegren hörsammade inte Torkel, utan gav ett underbart svar. Läs hans svar här