Sunkist = Sunkost

Patentbesvärsrätten finner att det finns en risk för förväxling mellan det yngre varumärket SUNKOST i figur och det äldre varumärket SUNKIST
Det förelåg identitet mellan de varor och de tjänster som omfattas