CHEEZ RINGZ

CHEEZ RINGZ har med avseende på de ansökta varorna chips och snacks i inte ansetts skilja sig tillräckligt från den beskrivande lydelsen cheese rings för att ha den särskiljningsförmåga som krävs för registrering.