Apple får inget skydd för sin butiksinredning

mål  nr 13-097

Apple lämnade in ansökan för att skydda utförandet av deras sk konceptbutiker.

Patentbesvärsrätten nekade dock Apple deras ansökan med följande motivering:

”Den avbildade butiksinredningen har inte ansetts avvika i betydande mån från vad som är sedvanligt i elektronikbranschen. Den saknar därför särskiljningsförmåga för de tjänster i klass 35 som de aktuella internationella registreringarna omfattar. Det har inte heller ansetts visat att särskiljningsförmåga har förvärvats genom användning. De internationella registreringarna ska därför inte gälla i Sverige”